ANRPC dự đoán nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới sẽ thiếu hụt trong năm 2017

ANRPC dự đoán nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới sẽ thiếu hụt trong năm 2017

Theo ANRPC trong báo cáo về tình hình thị trường cao su tháng 4/2017, nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới sẽ thiếu hụt so với nhu cầu  trong năm 2017.

ANRPC dự báo tổng cung của thế giới trong năm 2017 là 12,77 triệu tấn, gồm 11,41 triệu tấn từ 11 nước thành viên của ASEAN và 1,36 triệu tấn từ các nước khác (*).

ANRPC cho biết nguồn cung cao su thiên nhiên tăng 5,7% trong năm 2016. Tuy nhiên, lượng cung này vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu trong năm nay, sẽ tăng 1,8% lên 12,82 triệu tấn.

Trong vài năm qua, đã có nhiều báo cáo về tình trạng thừa cung do việc mở rộng trồng cây cao su với quy mô lớn từ năm 2010.

Trước tình hình này, ANRPC đã thực hiện việc đánh giá một cách khoa học về diện tích thu hoạch cao su, diện tích tái canh và diện tích chuyển đổi sang cây trồng khác. Từ đó, ANRPC dự báo sẽ thiếu hụt nguồn cung, khoảng 688.000 tấn vào tháng 6 trước khi giảm xuống còn còn thiếu khoảng 46.000 tấn vào tháng 12 năm 2017.

Tuy cung thiếu so với cầu, nhưng theo ANRPC, giá cao su vẫn thấp là do tình trạng chung của các hàng hóa, chứ không riêng cao su. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán giá hàng hóa tăng bình quân khoảng 18% trong năm 2017 so với năm 2016. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ mạnh lên làm cản trở giá cao su tăng lên và đồng đô la có thể sẽ vẫn vững vàng trừ khi Chính phủ Mỹ can thiệp làm suy yếu đồng tiền này.

Từ tháng 1 – 4/2017, các nước thành viên của ANRPC đã xuất khẩu 2,99 triệu tấn, tăng 3% và  nhập khẩu 2,12 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.