VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số 40, Đường 51, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +84.02836369085 Fax: +84.8. 3771 0672

Email: marketing@mitaruco.com Website: www.mitaruco.com

NHÀ MÁY:

341 Ấp Tân Định, xã MinhTân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: +84.650.3545328

Fax : +84.650.3546055